PRIVACYVERKLARING
Doctor Dialogue B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”: OndernemerinWijk.nl, domeinnaam
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Doctor Dialogue B.V., gevestigd te Postbus 165, 3960BDWijk bij Duurstede, kvk-nummer:

 
Artikel 2 – Toegang tot de website

 
Artikel 3 – De content van de website  

 
Artikel 4 – Het beheer van de website

 
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 
Artikel 11 – Cookies 

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 
Artikel 13 – Toepasselijk recht

 
Artikel 14 – Contact